Haberler

“Setlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Araştırması” sonuçları yayımlandı.

Çalışmamız setlerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve şiddeti, eşitlik bakış açısı ile araştıran tanımlayıcı kalitatif/kantitatif bir araştırmadır. Çalışma, İstanbul’da farklı setlerde çalışan ve bu çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen değişik sosyo-ekonomik-kültürel, etnik, dini özelliklere sahip gönüllü 265 sektör çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Araştırmadaki Toplumsal Cinsiyet Algısı Bize Neler Söylüyor?

Araştırmanın tamamını görebilmek için raporu okuyabilirsiniz.

Leave a Reply