• Toplumsal farkındalık ve davranış değişimi yaratıyoruz.
  • Kırılgan gruplar için, doğru, yönlendiren, geliştiren, bilgiye erişimin lüks değil ihtiyaç olduğunu paydaşlarla savunabilmek.
  • Eğitim ve projelerin içeriklerini, kültürel ve yerel farklılıkları gözeterek, araştırmaya ve bilime dayalı planlıyor. Etkilencilerin yaşamlarında uygulanabilir içerikler sunuyoruz.
  • Eğitim ve projelerle yaratılan etkinin, kurumların ve yerel yönetimlerin,iç politikalarında yer alabilmesini sağlamak.

Fırsat eşitsizliklerinin azaltılması için kurumların kapasitelerini güçlendiriyoruz
Paydaş kurumların eğitim, araştırma ve projeler yoluyla, eşitsizliklerin giderilmesindeki rollerini fark etmelerini değişimin bir parçası olmalarını sağlamak.

EYKA EĞİTİM

Toplumsal sorumluluğu, doğru bilgiye, bilimsel yöntemlerle erişmek ve yaygınlaştırmaktır. Şeffaf iletişim, doğru ve ispatlanabilir bilgi, sorumlu paydaş, toplumsal sorumluluk değerleri ile hareket eder.

Bizden Haberler

EYKA 2023 yılı faaliyet bülteni yayınlandı. 2023 yılı içerisinde yaptığımız eğitimler, projeler, araştırmalar ve atölyelere dair bilgilere bültenden ulaşabilirsiniz. EYKA 2023 Bülten için tıklayın…

EYKA 2022 yılı faaliyet bülteni yayınlandı. 2022 yılı içerisinde yaptığımız eğitimler, projeler, araştırmalar ve atölyelere dair bilgilere bültenden ulaşabilirsiniz. EYKA 2022 Bülten …

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Kadının Güçlendirilmesi” dalında ödülün sahibi, Fındığın Yolcusu Kadınlar projemiz, ofi Sürdürülebilirlik Ekibi ile EYKA EĞİTİM! …

Neler Yapıyoruz

Eylem Karakaya tarafından yapılan araştırmanın makalesi sitemize eklendi.

Eylem Karakaya ve Ayşe Dayı tarafından 2015-2016 yıllarında yapılan araştırmanın makalesi sitemize eklendi.

Olam Progıda işbirliği ile mevsimsel tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşullarının nedeni ile risk altındaki sağlıklarının iyilik halinin devamlılığı için koruyucu …

Proje, kadınların insan haklarını, ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı, politik alanlarda görünürlüklerinin mahallelerden ilçe düzeyine ve sonrasında ulusal düzeyde gerçeklemesi için “pilot çalışma” …

Diyarbakır’da kadın sağlığı sorunlarının ayrımcılıktan kaynaklı nedenlerinin çözümü, kadınların kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir gereksinim olarak görmeleri, …

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile “Engelsiz Engellilik Projesi” Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde şube çalışanlarının ve başvuran bireylerin “Engelli bireylerin …

“Eyka ile kadın sağlığı ve cinsellik" atölyesinde tanıştım. O zamanlar kadın sağlığı üzerindeki patriyarkal kapitalist politikalara dair henüz yeni yeni çalışmaya başlamışken Eyka' nın bu konuya dair sahadan aktarımları ve deneyimleri çok ön acıcı olmuştu. Ve sonraki süreçlerde İstanbul'un başka ilçelerinde, başka konularda da atölyeler yapma ve daha çok kadınla dayanışma fırsatımız oldu. 3 kelime mi? Enerjik, pratik ve cesur.

Mor dayanışma, İrem

Paydaşlarımız