Neler Yapıyoruz ?, Programlar

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Amaç

Kadınların yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Hedefler

 • Kadınların bedenlerini tanımasını sağlamak,
 • Kadınları temizlik konusunda bilinçlendirerek yaşam ortamlarının geliştirilmesini sağlamak,
 • Kadınları beslenme konusunda bilinçlendirerek yeterli, dengeli ve ekonomik beslenmeyi desteklemek,
 • Kadınların doğurganlık sürecini yönetmesini sağlamak,
 • Kadınların gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmek,
 • Kadınlara üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırmak,
 • Kadınları kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemek,
 • Kadınlara cinsellik ile ilgili temel bilgileri vererek aile bireyleri arası paylaşım ve iletişimi geliştirmek,
 • Kadınları haklarını öğrenme ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda desteklemek
 • Kadınları çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmek,
 • Kadınların kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranış kazandırmaktır.

Yöntem: Kurum tarafından belirlenen kişilerin 10 günlük eğitici eğitimin ardından aşağıdaki program konularını interaktif yöntemlerle aktarması şeklindedir. Oyun, vaka analizi, tartışma, grup çalışması kullanılan yöntemlerdir.

Kadın Sağlığı Eğitimleri tümü katılımcı bir yöntemle yürütülen 11 konudan oluşmaktadır. Her bir konu 90 dakikalık modüller halinde kapalı grup veya açık gruplarla grup eğitimi (15-20 kişilik) şeklinde paylaşılacaktır. Modüllerde yer alan konu başlıkları:

 1. Tanışma/Değerlendirme
 2. Cinsel haklar/üreme hakları
 3. Üreme organları ve işlevleri
 4. Kadın ve ekoloji
 5. Ergenlik dönemi
 6. Doğurganlığı düzenleyen yöntemler
 7. Güvenli annelik
 8. Üreme sağlığını koruyucu davranışlar
 9. Menopoz dönemi
 10. Toplumsal cinsiyet
 11. Kadına yönelik şiddetle mücadele