Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

Şiddetle Mücadele

Amaç: Katılımcıları şiddet ve şiddetin oluşumu hakkında bilgilendirerek, kendi yaşamlarında şiddete karşı eylem planlarını geliştirmelerini sağlamak.

  • Yaşam döngümüzdeki şiddeti tanımlamak
  • Şiddetin kaynağını saptamak
  • Şiddetle mücadele için eylem planı oluşturmak

Süre: 2 saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma