Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

Çalışma ve İş Hukuku

Amaç: Çalışma yaşamında çalışan ve işverenlerin yasal sorumluluklarının ve haklarının bilinmesi

Süre: 2 saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma