Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

İlk Yardım Eğitimi

Amaç: Oluşabilecek kaza ve yaralanma, hastalık durumunda ilk müdahalenin yapılabilmesi için doğru-pratik bilgilerin paylaşılması

  • Kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilkyardım
  • Kanşekerinin düşmesi, bayılma durumlarında ilkyardım
  • Solunum yolunun tıkanmasında ilkyardım
  • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
  • Yanık ve donmalarda ilkyardım

Süre: 2 saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma

http://www.ilkyardimegitim.net