Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

Gündelik Yaşamda Afet/Deprem Yönetimi

Amaç: Gerçekleşebilecek afet ve depremlerle ilgili bireysel, örgütsel eylem olanlarının hazırlanması

  • Afet ve depremler için bireysel hazırlık
  • İşyerlerinde afet-deprem Eylem planı
  • Deprem sırasında bulunduğumuz mekana (trafik, ev, işyeri, metro vs) göre yapılacaklar
  • Deprem sonrasında yapılacaklar

Süre: 2 saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma