Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

Mülteci ve Göçmenler ve İş Dünyası

Amaç: Ortak yaşam yarattığımız mülteci ve göçmenlerle ayrımcılık olmadan birlikte çalışma

  • Ayrımcılık ve insan hakları kavramları
  • Mülteci ve göçmenlerin istihdamdaki yeri-potansiyelleri
  • Farklı kültürlerle birlikte çalışmanın yolları

Süre: 2 saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma