Eğitimler, Neler Yapıyoruz ?

İş Yaşamında Kadın Hakları

Amaç: Kadınların iş yaşamlarına etki eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı eylem planı geliştirmelerini sağlamak.

  • Kadınların çoklu rolleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkileri
  • İş yaşamında kadınlara yönelik hak ihlalleri
  • İş yaşamında eşitlik nasıl sağlanabilir

Süre: 2 Saat

Yöntem: Soru-cevap, oyun, tartışma