Neler Yapıyoruz ?, Programlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı

Amaç: Kurumun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili kurum ihtiyacının belirlenmesi ve kurum kültürüne etki etmesi

Hedefler:

1.Şirket ve çalışanların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği durumunun tanımlanması

2.Şirket bünyesinde eşitlik biriminin oluşturulması.

3.Şirket ihtiyaçlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminer paketinin hazırlanması

4.Tüm personelin TCE eğitimini alması

5.Şirket içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı projelerin hayata geçmesi

6.1 yıl sonunda kurum kültürüne etki etmesi

Süre: 12 ay

Uygulama

  • Proje önerisinde şirket ihtiyaçları ve uygulanabilirlik durumları göz önünde tutularak değişiklikler yapılabilir.
  • Tüm eğitimler ve içerik hazırlama EYKA Eğitim Merkezi sorumluluğunda şirket ortaklığında uygulanır.
  • Yıl boyunca danışmanlık hizmet verilebilir.