Araştırmalar, Neler Yapıyoruz ?

Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Rejiminin Dönüşümü

Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ 2003 yılında Türkiye’de, AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından başlatılan bir programdır. 1980’lerin sonu ve 1990’ların başından itibaren Türkiye ile birlikte küresel neoliberal ülkeler tarafından gerçekleştirilen “Sağlık Sektörü Reformları”nın bir parçasıdır.Brezilya, Meksika, Güney Kore, Tayvan gibi ‘gelişmekte olan’ ülkelerde Dünya Bankası danışmanları tarafından desteklenen “Sağlık Krizi” (sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması) mantığıyla, kamu yolsuzluğunun önlenmesi sağlamak ve “verimlilik” getirmeyi amaçlar.