Araştırmalar, Neler Yapıyoruz ?

Din, siyaset ve Ataerki Etkisindeki Adet Kanaması: Kirlilik mi, Doğal Güç mü?

Adet üzerine din-ataerki ve politikaların etkisini feminist bakış ile araştırmaya çalışmaktadır.