Neler Yapıyoruz ?, Projeler

Kadın Sağlığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Diyarbakır’da kadın sağlığı sorunlarının ayrımcılıktan kaynaklı nedenlerinin çözümü, kadınların kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir gereksinim olarak görmeleri, sağlık kuruluşlarına rahatlıkla başvurabilir hale gelebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje aktiviteleri:

Bölgeye özel kadın sağlığında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülleri ve materyalleri geliştirildi,

Kadınlara, sağlık çalışanlarına ve yerel yönetim/stk çalışanlarına eğitim paketleri hazırlandı,

5600 kadına, 120 yerel yönetim-stk çalışanına, 100 sağlık personeline eğitim-meteryal ve toplantılarla farkındalık ve davranış değişikliği hedeflendi;

Kurumların kendi kadın çalışmaları içine kadın sağlığında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını yerleştirmek için eylem planları hazırlandı.

Proje belediyelere kayyum atanması sonrası, kadın merkezlerinin kapatılması nedeni ile  devam ettirilemedi.