Neler Yapıyoruz ?, Programlar

Çocuklara Cinsel Sağlık Eğitim Programı

Çocuk ve ergenlerin bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal ve cinsel gelişimlerine uygun bilgi ve tutum edinmelerini ; aile ve öğretmenlerin çocuk/ergenlerin gelişim dönemlerine özel yaklaşım geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimler seminer programları, atölye çalışmaları ve sınıf içi eğitim programları şeklinde yürütülmektedir.

Eğitim modülleri, yaş dönemi, ihtiyaçlar ve öğrenme biçimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Öğrencilere yönelik:

Çocuklara/Ergenlere Cinsel Sağlık Eğitimi

Program devlet okullarında, özel okullarda, sevgi evlerinde, yerel yönetim veya stk ların çocuk merkezlerinde uygulanabilir.

3. SINIF

1. Ders: Bedenimi fark ediyorum 2. Ders: Özel alanım 3. Ders: Hayır deme

4. SINIF

1. Ders: Bedenim ve farklılıklarım 2. Ders: Ayrımcılık ve hayır 3. Ders: Çocuk Hakları

5. SINIF

1. Ders: Büyüyorum 2. Ders: Büyürken değişiyorum 3. Ders: Zorbalık

6. SINIF

1. Ders: Ergen oldum 2. Ders: Ergenlik ve yaşananlar 3. Ders: Özel alan

7. SINIF

1. Ders: Sorularım-cevaplarım 2. Ders: Toplumsal Cinsiyet 3. Ders: Akran zorbalığı

8. SINIF

1.Ders:Cinsellik kavramı 2. Ders: Flört şiddeti 3. Ders: Bilgi kaynakları

Hazırlık

1. Ders: Cinsellik ve kavramlar 2. Ders: Beden ve ergenlik 3. Ders: Beden II

9. SINIF

1. Ders: Güvenli cinsellik 2. Ders: Riskli cinsel davranışlar 3. Ders: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

10. SINIF

1. Ders: Cinsel yanıtlar 2. Ders: Kadın ve erkek cinselliği 3. Ders: Cinsel İşlev bozuklukları

11. SINIF

1.Ders: Gebeliği önleyici yöntemler 2. Ders: Flört şiddeti 3. Cinsellikle ilgili yasalar

12. SINIF

1. Ders: CS/ÜS koruma 2. Ders: Vakalar, çözümler ve cinsellik

Öğretmen ve ailelere yönelik:

Çocuklara Cinsel Eğitim Nasıl Verilmeli?

Ergenlerde Riskli Davranışlar ve Müdahale

Cinsel İstismar ve Güvenli Cinsellik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Eğitiminde Kullanımı

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma Eğitimi

Konu başlığına ve okulun ihtiyacına göre konular 3 günlük eğitim veya 2 saatlik seminerler şeklinde uygulanmaktadır.

3 günlük eğitimlerde katılımcı sayısı 20-25 kişi ile sınırlı tutulmalıdır.

Seminerlerde katılımcı sayısı okulun yapısına uygun olarak belirlenir.