Araştırmalar, Neler Yapıyoruz ?

Suriyeli Mülteci Kadınların Doğurganlık Özellikleri Ve Etkileyen Faktörler

Bu araştırma, Suriyeli mülteci kadınların doğurganlık özelliklerini ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla betimleyici özellikte nitel bir çalışma olarak planlandı. Veriler, Türkiye’ye göç eden Arap ve Kürt kökenli toplam 50 mülteci kadınla odak grup görüşmesi yapılarak toplandı.