Hakkımızda

Misyon

EYKA, esnek ve tamamen kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan programlarıyla, tüm dallarda kamu kurumlarını, belediyeleri, kurumsal işletmeleri, sendikaları, meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir. Birçok dalda kurumlar için özel olarak yapılandırılabilen eğitimlerimiz ile kurumların hizmet kalitesini yükseltmesine destek oluyoruz.

Vizyon

Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları altında, bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin, öne çıkmasının ve kalıcı olmasının yolu kaliteli insan gücünden geçmektedir.

Eğitim programlarımız, araştırma- geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre özel olarak yapılandırılabilmektedir. Eğitimler EYKA eğitim salonlarında veya kurumların kendi salonlarında uzman eğiticilerimiz tarafından verilmektedir.