• Toplumsal farkındalık ve davranış değişimi yaratıyoruz.
  • Kırılgan gruplar için, doğru, yönlendiren, geliştiren, bilgiye erişimin lüks değil ihtiyaç olduğunu paydaşlarla savunabilmek.
  • Eğitim ve projelerin içeriklerini, kültürel ve yerel farklılıkları gözeterek, araştırmaya ve bilime dayalı planlıyor. Etkilencilerin yaşamlarında uygulanabilir içerikler sunuyoruz.
  • Eğitim ve projelerle yaratılan etkinin, kurumların ve yerel yönetimlerin,iç politikalarında yer alabilmesini sağlamak.

Fırsat eşitsizliklerinin azaltılması için kurumların kapasitelerini güçlendiriyoruz
Paydaş kurumların eğitim, araştırma ve projeler yoluyla, eşitsizliklerin giderilmesindeki rollerini fark etmelerini değişimin bir parçası olmalarını sağlamak.

EYKA EĞİTİM

Toplumsal sorumluluğu, doğru bilgiye, bilimsel yöntemlerle erişmek ve yaygınlaştırmaktır. Şeffaf iletişim, doğru ve ispatlanabilir bilgi, sorumlu paydaş, toplumsal sorumluluk değerleri ile hareket eder.

Bizden Haberler

Okyanus Koleji’nin İstanbul’daki 15 şubesinden rehberlik birimleri ile “Okullarda Cinsel Sağlık Eğitimi” konulu eğitim programımıza üç tam gün katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür …

Bil Koleji, KALEV ve TED Koleji, Karagözyan Ermeni İlkokulu velileri ile (yaklaşık 268 kişi ile) “Çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli? Ergenlerde riskli …

EYKA 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. 2021 yılı içerisinde yaptığımız eğitimler, projeler, araştırmalar ve atölyelere dair bilgilere rapordan ulaşabilirsiniz. Yeni yıl da …

Neler Yapıyoruz

Olam Progıda işbirliği ile mevsimsel tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşullarının nedeni ile risk altındaki sağlıklarının iyilik halinin devamlılığı için koruyucu …

Proje, kadınların insan haklarını, ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı, politik alanlarda görünürlüklerinin mahallelerden ilçe düzeyine ve sonrasında ulusal düzeyde gerçeklemesi için “pilot çalışma” …

Diyarbakır’da kadın sağlığı sorunlarının ayrımcılıktan kaynaklı nedenlerinin çözümü, kadınların kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı bir gereksinim olarak görmeleri, …

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile “Engelsiz Engellilik Projesi” Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde şube çalışanlarının ve başvuran bireylerin “Engelli bireylerin …

Sabancı Vakfı – Rengarenk Umutlar Derneği “Çocuklar için Rengarenk Umutlar Projesi” Sabancı Vakfı hibesi aracılığı ile Ardıç Dayanışma Derneği ve Rengarenk Umutlar …

Eylem Karakaya, Anahit Coşkun, Nebahat Özerdoğan ve Eda Yakıt tarafından yapılan araştırma raporu yayınlandı.

“Eyka ile kadın sağlığı ve cinsellik" atölyesinde tanıştım. O zamanlar kadın sağlığı üzerindeki patriyarkal kapitalist politikalara dair henüz yeni yeni çalışmaya başlamışken Eyka' nın bu konuya dair sahadan aktarımları ve deneyimleri çok ön acıcı olmuştu. Ve sonraki süreçlerde İstanbul'un başka ilçelerinde, başka konularda da atölyeler yapma ve daha çok kadınla dayanışma fırsatımız oldu. 3 kelime mi? Enerjik, pratik ve cesur.

Mor dayanışma, İrem

Paydaşlarımız