Kurumsal Gelişimi Destekleme Eğitimleri

EYKA, kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan programlarıyla, tüm dallarda kamu kurumlarını, belediyeleri, kurumsal işletmeleri, sendikaları, meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemektedir. Birçok dalda kurumlar için özel olarak yapılandırılabilen eğitimlerimiz ile kurumların hizmet kalitesini yükseltmesine destek oluyoruz.

Eğitim programlarımız, araştırma- geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre kurumlara özel olarak yapılandırılabilmektedir.

Kısıtlı zaman aralıkları için hızlandırılmış programlar, ihtiyaca göre birkaç farklı eğitimin birleştirilerek hazırlanan karma programlar, kurumların kendi binalarında ya da EYKA eğitim salonlarında, uzman eğiticilerimiz tarafından verilmektedir.

EĞİTİM KONULARI

Kurum verimliliğini artırmaya yönelik atölyeler:

 • İletişimi/İlişkileri Başlatma ve Sürdürme
 • Kriz ve Krize Müdahale, Çatışma Yönetimi
 • Biz Olmak ve Ekip Çalışması
 • İşyerlerinde Stres ve Stres Yönetimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Verimli Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Mobbing
 • Çalışanların/İşverenlerin Hak ve Sorumlulukları

Toplumsal Duyarlılık ve sosyal Sorumluluk çalışmaları

 

 • Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri

Amaç:

İş hayatında kadınların güçlendirilmesi, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet gibi konuların çalışan kadınlarla birlikte konuşulduğu atölyeler dizisidir.

Hedef kitle: Kadınlar

Atölye başlıkları:

1.Kadın ve beden

2.Kıskaç içindeki adet kanaması

3.Kadın ve liderlik

 1. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Farkındalık

Uygulama 1: Her bir başlık bir günlük atölyeler şeklinde, bir eğitmen eşliğinde gerçekleşir.  Katılımcı 20 kişi ile sınırlı tutulur. Eğitim mekanı için kurumların eğitim salonu kullanılmaktadır.

 • Ayıp Şeyler Atölyesi

Bunu yazacağım…

 

 • Çocuğun İnsan Hakları Atölyeleri

Amaç:

10-18 yaş arası çocukların/ergenlerin gelişimlerini desteklemek.

Uygulama 1: 10-12 yaş, 13-15 yaş, 16-18 yaş gruplarına yönelik aşağıdaki başlıkların tamamı veya seçilen atölyeler 20 kişilik çocuk gruplarına 90 ar dakika oyun, tartışma ve anlatım teknikleri kullanılarak aktarılır.

Uygulama alanları; kamplar, okullar, kurumun eğitim salonları olabilir.

Konular:

Yaratıcılık ve iletişim becerileri

Özgüven ve geleceğe bakma

Ben büyürken

Mahremiyet

Flört şiddeti

Çocuğun İnsan Hakları

İlişkiler ve akran zorbalığı- mahremiyet ve sınırlar

Şiddetsiz İletişim

Toplumsal cinsiyet

Çevre ve ekoloji

İlkyardım becerisi