Cinsel Sağlık Eğitim Programı

EYKA Eğitim Merkezi üniversite, lise, ilköğretim ve Anaokullarında okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrencileri ergenlik/gençlik dönemlerine ilişkin bedensel, düşünsel, sosyal, psikolojik ve cinsel gelişim konularında bilgilendirerek bu sürecin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Çalışma başlıklarımız:

  • Çocuklara/Ergenlere Cinsel Sağlık Eğitimi

Eğitim programlarımızla çocuk ve ergenlerin;

Kendisinin ve diğer cinsiyetin bedenini tanıması

Kendisinin ve diğer cinsiyetin bedenine-kişiliğine saygı duyması

Yanlış kanallardan gelen bilgileri değerlendirebilmesi

Bedenini koruma ve sınırlılıklarını fark ederek istismardan korunması

Kendisinin ve diğer cinsiyetin cinsel sağlığına/üreme sağlığına ilişkin haklarını bilme ve sorumluluklarını fark etmesi

Cinsel riskleri bilme ve önlem alması

Toplumsal cinsiyet rolleri ve cinselliğe etkilerini fark etmesi

İnsan hakları kavramını bilerek, ayrımcılık alanlarını fark etmesi ve olumlu davranış geliştirmesi hedeflenmektedir.

 

Uygulama: Her yaş kademesine uygun içerikte, 20-25 kişilik sınıf içinde, oyun, yaratıcı drama, vaka analizi, kukla oynatma gibi interkatif yöntemler kullanılarak 2-4 ders saatinden uygulanmaktadır.

 

  • Çocuklara/Ergenlere Yaklaşım ve İletişim Kurmak

 

Ergenlerde Riskli Davranışlar ve Müdahale

Cinsel İstismar ve Güvenli Cinsellik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Eğitiminde Kullanımı

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma Eğitimi