Cinsel Sağlık Eğitimi:Neden?

CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ:NEDEN?

Cinsel sağlık, tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir boyutudur. Cinselliğin ve cinsel sağlığın bireylerin genel sağlığı, iyiliği ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğu kabul edilmektedir. Ancak Türkiye toplumu, cinsellik ve cinsel sağlık konusunda tutucu/muhafazakâr bir tutum sergilemektedir. Toplumda cinsellik hala “gizli, ayıp, yasak” gibi ifadelerle betimlenmektedir ve tabu olarak görülmektedir. Toplumdaki bu yaklaşımdan dolayı bireyler özellikle de gençler cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda yeterli ve doğru bilgiye erişememektedirler. Bu alana yönelik bilgi genellikle informal yollarla (aile, akran, internet-porno gibi) edinilmektedir. Toplumumuzda en önemli kurum olan “aile” bireyin ilk cinsellik bilgilerinin oluştuğu ve cinselliğe yaklaşımının başlayıp şekillendiği bir kurumdur. Fakat aileler cinsel konuları hala tabu olarak görmekte ve çocuklarıyla cinsel konuları konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Anne- babadan, sistemik ve örgün eğitim içerisinde doğru ve yeterli bilgiyi alamayan çocuklar/gençler cinsellikle ilgili bilgileri sokaktan ve güvenli olmayan kaynaklardan elde etmeye çalışmakta, bu kaynaklardan edindikleri bilgi onları olumsuz/riskli davranışlara yöneltebilmektedir. Cinsel Sağlık Eğitimi ise cinsel aktiviteyi geciktirmekte, daha güvenli cinsel davranışlar oluşmasına olumlu katkı sağlamakta ve ilk cinsel ilişki zamanı daha geç yaşlara ertelenebilmektedir. Anne ve babaların cinsel konularda çocuğu bilgilendirmeleri onu bütün yaşamı boyunca karşılaşabileceği, olumsuz iz bırakabilecek olaylara karşı koruyabilir. Anne babalar çocuklarını yanlış biçimde bilgilendirirlerse, cinsel gelişimlerinde kargaşaya neden olabilirler.

Cinsel sağlık eğitimi; cinselliğin kişiliğin bir parçası haline getirerek, bireyin, özel yaşantısında olduğu kadar toplum yaşantısında da mutlu olmasını amaçlayan bir eğitim programıdır.

Cinsel sağlık eğitiminde amaçlanan; bilgi, tutum, değer ve anlayış, ilişkiler ve kişiler arası beceriler, sorumluluk geliştirmektir.

Cinsel eğitim çocuklara;

 • Kendilerinde meydana gelen fiziksel ve duygusal gelişmeleri anlama ve kabullenme,
 • Bedeni hakkında olumlu duygular taşıma,
 • Kendi cinsiyeti ile ilgili olumlu duygular taşıma,
 • Uygun ve uygun olmayan cinsel davranışları anlayabilme,
 • Cinsel davranışlarıyla ilgili bilinçli ve sorumlu karar alabilme,
 • Cinsel taciz ve istismara karşı kendini koruyabilme,
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve istenmeyen gebeliklerden korunma becerisi

kazandırır.

Çocuk/ ergenlerin korunması için aileler çocuklarına bedenlerini korumayı, “hayır” demeyi ve yardım istemeyi öğretmelidir.

Cinsel eğitim doğumdan itibaren başlar. Cinsellikle ilgili ilk sorular genellikle 2-3 yaşında başlar ve her çocuk kendi bedenini, anne-babanın bedenini, dünyaya gelişini merak eder.

Cinsel konulardaki ilk eğiticiler anne-babalar olmalıdır. Anne-babalar çocukları ile; konuşarak, duygularını paylaşarak, sevgi göstererek, onları giydirerek, vücut bölgelerinin isimlerini öğreterek, cinsellikle ilgili ilk bilgileri ve değerleri aktarır.

Anne ve babalar çocuklarınıza cinsel eğitim verirken;

 • Öncelikle kendinizi hazırlayın
 • Çocuk kime sorduysa o cevap vermeli
 • Bu amaçla hazırlanmış yayınlardan, broşür ve kitaplardan yararlanın
 • Her soruya mutlaka cevap verin
 • Sabırlı olun
 • Kısa ve anlaşılır cevaplar verin
 • Sadece sorduğu kadarına cevap verin
 • Çocuğun soru sormasına fırsat tanıyın
 • İyi bir dinleyici olun

Cinsel eğitim bir haktır. Her doğan bireyin eğitim alma hakkı vardır.

İkinci derslerinde ise:

 • Farklılıklarımız
 • İyi davranış, kötü davranış
 • Kötü davranış ve dokunuşlarda ne yapılmalı
 • Hayır deme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir